Zakończenie projektu edukacyjnego w II klasie gimnazjum

Dnia 6 czerwca odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego klasy II Gimnazjum „Moja Mała Ojczyzna”. Uczniowie przygotowali prezentacje swoich działań, które miały miejsce w okresie od września do końca maja bieżącego roku i przedstawili je przed Dyrektorem szkoły, zaproszonymi nauczycielami oraz swoimi rodzicami.

W trakcie projektu uczniowie podzielili się na grupy i każda z nich zajmowała się inną częścią tematyki projektu. Grupa pierwsza badała historię miejscowości oraz miejsca ważne historycznie. Grupa druga zajmowała się legendami związanymi z Księżomierzą i gminą Gościeradów oraz tradycjami i obrzędami, które przetrwały w naszej wsi do dzisiaj. Trzecia grupa wyszukiwała osoby ważne dla naszej miejscowości i okolicy. Czwarta grupa skupiła się na walorach turystycznych naszej Małej Ojczyzny. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne i teksty ilustrujące podejmowaną tematykę. Zorganizowali wystawkę przedmiotów, które dawniej używano w wiejskich gospodarstwach domowych. Znalazły się tam m.in.: kołowrotek, maselnica, maglownica, cep, niecki, tary, żelazka na węgiel, lampy naftowe, faski, młynki ręczne i inne. Wykonali gazetki dotyczące tematów poszczególnych grup, do których wykorzystali zdjęcia oraz własnoręcznie wykonane ilustracje. Przygotowali prezentację ludowego stroju z regionu oraz zaśpiewali piosenki związane z Lubelszczyzną.

Realizacja projektu była ciekawym doświadczeniem, uzmysławiającym młodzieży, jak ważne jest poczucie własnego pochodzenia do tego, by  czuć potrzebę angażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska  i dumy, że mamy tak bogate dziedzictwo naszych poprzedników, o którym musimy pamiętać, przekazywać go kolejnym pokoleniom ale także pomnażać. 

 

Opracowała: Lucyna Król - Niedziałek

Opublikowano: 15 czerwca 2016 10:26

Kategoria: Aktualności

Zakończenie projektu edukacyjnego w II klasie gimnazjum (2016)

Wyświetleń: 677

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony