Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest na całym świecie rokrocznie 3 grudnia. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Nasza szkoła świętuje ten dzień od 2012 roku. Celem  jest  zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych.

W tym roku nauczyciele wraz z uczniami V klasy Szkoły Podstawowej przygotowali inscenizacje  dla całej społeczności szkolnej, jak również  dla dzieci z przedszkola w Księżomierzy.

Dnia 14 grudnia uczniowie V klasy wraz z opiekunami wybrali się do Publicznego Przedszkola w Księżomierzy, aby przedstawić  scenkę „Wszyscy jesteśmy tacy sami”  oraz bajkę  „Kapryśna Królewna”.  Do odegrania ról samodzielnie przygotowali kostiumy oraz scenografię.  Celem przedstawień było uświadomienie dzieci przedszkolnych, że nie wszystkie dzieci rodzą się zdrowe i rozwijają się prawidłowo. Niektóre rodzą się chore, inne ulegają wypadkom, jeszcze inne zapadają na różne choroby już po urodzeniu. Większość  z nich ma kochających rodziców, którzy opiekują się nimi troskliwie. Dzieci te, tak samo jak inne, lubią się bawić i śmiać, choć często nie mogą biegać czy nawet poruszać się samodzielnie. Mają takie same marzenia i uczucia jak wszyscy, chcą poznawać świat. Warto je poznać i zrozumieć, by dostrzec ich wartość. Przedszkolaki oraz klasa „0” oglądali przedstawienia z wielkim zainteresowaniem i uśmiechem na twarzy. Na koniec widownia biła duże brawa.

Kolejnym elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w przedszkolu było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pod tytułem „Bliżej siebie”. Celem konkursu było: popularyzowanie idei integracji, uświadamianie, że osoby niepełnosprawne żyją w społeczeństwie i chcą być aktywne, zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Na konkurs wpłynęło wiele bardzo ciekawych i twórczych prac, które zostały zaprezentowane i nagrodzone podczas uroczystości.

Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych cieszyły się dużym zainteresowaniem i pokazały, że dzieci są bardzo wrażliwe na potrzeby osób niepełnosprawnych, w pełni je akceptują i są otwarte na wspólną pracę i zabawę.

Następnym etapem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych było zaprezentowanie  montażu słowno –muzycznego oraz scenek dramowych całej społeczności szkolnej w Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy. Program artystyczny  miał wpłynąć na kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób z niepełnosprawnościami i kolejny raz zwrócić uwagę na najważniejsze wartości w życiu każdego człowieka.

 Uczniowie uczestniczyli także w klasowych konkursach: plastycznym (na plakat pt. „Bliżej siebie”) oraz na hasło promujące ideę integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi. Osoby uzdolnione literacko wzięły udział w indywidualnym konkursie poetyckim na wiersz o osobie niepełnosprawnej. Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte i nagrodzone dyplomami oraz skromnymi upominkami w trakcie trwania uroczystości. Na korytarzu szkolnym tradycyjnie zorganizowano wystawki prac konkursowych oraz gazetki upowszechniające wiedzę na temat Międzynarodowego Dnia Osób niepełnosprawnych.

Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych przypomniały, że niepełnosprawni są wśród nas, że mają takie same potrzeby jak my, że chcą być traktowani na równi z pełnosprawnymi osobami.

Nad współpracą wszystkich zaangażowanych w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole czuwały panie odpowiedzialne za organizację uroczystości – Lucyna Król-Niedziałek, Anna Wójcicka, Agnieszka Kondracka oraz pan Robert Niedziałek.

Opublikowano: 19 stycznia 2018 15:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1051

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony