Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Uwaga Rodzice

Wszyscy Rodzice, którzy bedą starali się o zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły, lub przedszkola w roku szkolnym 2016/2017, powinni do dnia 31 sierpnia 2016 roku złożyć stosowny wniosek do Urzedu Gminy w Gościeradowie (nowe zarzadzenie Wójta Gminy Goscieradów). Wzory wniosków są do pobrania w Sekretariacie Szkoły i w UG Gościeradów. Przypominam, ze zgodnie z obowiązujacymi przepisami i nowym zarzadzeniem Wójta Gminy Gościeradów, o zwrot koszy dowozu dzieci do szkoły lub przedszkola mogą starać się Rodzice:

w przypadku, gdy droga dziecka z domu do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły przekracza:

1) 3 km w przypadku dzieci przedszkolnych,

2) 3 km w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych,

3) 4 km w przypadku uczniów klas V – VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dowożenia, gdy droga dziecka z domu do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły nie przekracza odległości wymienionych powyżej.


dyrektor szkoły - Krzysztof Wronka

Opublikowano: 23 sierpnia 2016 17:29

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 303

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony