Zdjęcie portretowe Józefa Twaroga

 
Józef Twaróg urodził się 16 marca 1906 roku w Gieraszowicach. Tutaj także spędził swoje dzieciństwo i ukończył szkołę podstawową. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczął we wrześniu 1926 roku w Szkole Powszechnej w Grabówce, gdzie pracował do sierpnia 1928r. Z dniem 1 września 1928 roku zostaje przeniesiony do Szkoły Powszechnej w Księżomierzy. W Księżomierzy pracował jako nauczyciel tutejszej szkoły przez okres 5 lat do 1933 roku.
Józef Twaróg (siedzi pierwszy z prawej) wraz z nauczycielami i uczniami szkoły powszechnej w Grabówce - II połowa lat 20-tych XX wieku.

 Józef Twaróg (siedzi pierwszy z prawej) wraz z nauczycielami i uczniami szkoły powszechnej w Grabówce - II połowa lat 20-tych XX wiekuW czasie tego pobytu w Księżomierzy w życiu i pracy Józefa Twaroga następują bardzo istotne zmiany. Stale podnosząc swoje zawodowe kwalifikacje w 1933r. uzyskuje status nauczyciela stałego. Działa jako społecznik i działacz chłopski min. w Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici". Przy kole ZMW organizuje również zespół chóralny i muzyczny. Wspólnie z mieszkańcami Księżomierzy zakłada Komitet Budowy Szkoły zdobywając środki na budowę nowego budynku szkoły poprzez min. organizowanie zabaw tanecznych i przedstawień teatralnych, na których grywał założony przez niego zespół.

W kwietniu 1930 roku zawiera związek małżeński z pochodzącą z Księżomierza Panią Heleną Porębską.

 

Zdjęcie rodzinne rodziny Twarogów: Józef, i Helena Twarogowie, z córka Marią i synem Wiesławem

Zdjecie rodzinne Tawrogów: Helena i Józef Twaróg, z synem Wiesławem i córką Marią (połowa lat 40-tych XX wieku)


Józef Twaróg ze swym ulubionym instrumentem - skrzypcami (siedzi na krześle pierwszy z lewej) wraz z członkami zespołu muzycznego. W centrum na trawie siedzi ówczesny kierownik szkoły w Księżomierzu - Julian Mazepa. Księżomierz I połowa lat 30-tych XX wieku.

 Józef Twaróg ze swym ulubionym instrumentem - skrzypcami (siedzi na krześle pierwszy z lewej) wraz z członkami zespołu muzycznego. W centrum na trawie siedzi ówczesny kierownik szkoły w Księżomierzy - Julian MazepaKsiężomierz I połowa lat 30-tych XX wieku

 

W latach 1933 - 1936 po przeniesieniu się wraz z rodziną do Kraśnika jest nauczycielem w tamtejszym Liceum Prywatnym. We wrześniu 1936r. rozpoczyna pracę w Szkole Powszechnej w Zdziechowicach jako kierownik szkoły. W Zdziechowicach podobnie jak w Księżomierzy miejscowa ludność poznaje go nie tylko jako wychowawcę i pedagoga, ale i jako działacza społecznego.

 Okres okupacji w latach 1939 - 1944 spędza w Zdziechowicach. Dalej uczy w miejscowej szkole jednocześnie włączając się w działalność konspiracyjną. Zostaje Powiatowym Pełnomocnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na Gminę Zaklików.

W styczniu 1945r. po ustaniu działań wojennych na lewy brzegu Wisły na własną prośbę przenosi się do Księżomierzy do Szkoły Podstawowej, w której powierzona zostaje mu funkcja kierownika szkoły.

Szkoła istniała wówczas bardziej na decyzji władz oświatowych, które zadecydowały o wznowieniu jej działalności, aniżeli w rzeczywistości, gdyż 2/3 jej budynków leżało w gruzach. Zniszczony był również prawie doszczętnie sprzęt szkolny.

Józef Twaróg jako wychowawca - wraz z uczniami klasy V szkoły podstawowej. Księżomierz lata 50-te XX wieku.

 Józef Twaróg jako wychowawca - wraz z uczniami klasy V szkoły podstawowej. Księżomierz lata 50-te XX wieku

 

Aby zaradzić fatalnym warunkom lokalowym z inicjatywy Józefa Twaroga zawiązany zostaje Komitet Odbudowy Szkoły. Mieszkańcy wsi podejmują decyzję o dobrowolnym opodatkowaniu się na rzecz szkoły. W celu gromadzenia funduszów podobnie jak przed wojną powołany zostaje przez kierownika Twaroga zespół muzyczny, który grając na zabawach tanecznych rozpoczyna gromadzenie pieniędzy. Dzięki tym działaniom już w 1945 roku udaje się oddać do użytku pierwsze sale lekcyjne, których w następnych latach przybywa.

Szkoła w Księżomierzy za sprawą Patrona rozbudowuje się również po względem organizacyjnym. W październiku 1946 r. utworzona zostaje Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, kształcąca uczniów w specjalnościach krawiec damski i męski. Obowiązki dyrektora szkoły jak również misja organizacji nowej placówki zostaje powierzona Józefowi Twarogowi.W następnych latach profil szkoły zawodowej zostaje rozszerzony min. o specjalność wikliniarską.

Widok frontu szkoły w Księżomierzu ... Widok budynku szkoły bezpośrednio po jej ukończeniu, przełom  lat 50-tych i 60-tych XX wieku

 "Dzieło życia" Józefa Twaroga - szkoła w Księżomierzy ... Widok budynku szkoły bezpośrednio po jej ukończeniu, przełom  lat 50-tych i 60-tych XX wieku

Widok frontu szkoły w 2009 roku 

... i ta sama szkoła dzisiaj. Widok budynku szkoły obecnie (rok 2008)


W latach 1954-55 dzięki staraniom Patrona, dobudowane zostaje nowe skrzydło budynku, a w latach 1958 - 1961 sala gimnastyczna. W tym czasie w całej szkole założona zostaje instalacja centralnego ogrzewania.

Józef Twaróg (siedzi trzeci z prawej) wraz z małżonką - Heleną Twaróg (siedzi druga z prawej) i nauczycielami oraz  absolwentami szkoły zawodowej. Księżomierz początek lat 60-tych  XX wieku

 Józef Twaróg (siedzi trzeci z prawej) wraz z małżonką - Heleną Twaróg (siedzi druga z prawej) i nauczycielami oraz absolwentami szkoły zawodowej. Księżomierz początek lat 60-tych  XX wieku

 


Józef Twaróg był także znanym społecznikiem Księżomierzy. Był członkiem Gminnej Komisji Kultury i Oświaty oraz Komisji Budżetowej, Przewodniczącym Ochotniczej Straży Pożarnej. Pracował również w Komitecie Budowy Dróg, który w czynie społecznym połączył Księżomierz z sąsiednimi miejscowościami.

Działał również w organizacjach chłopskich, będąc od 1948r. członkiem ZSL. Za swą działalność odznaczony został min. Złotym Krzyżem Zasługi i medalem „Zasłużony dla Powiatu Kraśnickiego". Z pracą zawodową Patron szkoły pożegnał się we wrześniu 1964 roku przechodząc na rentę inwalidzką.

 Józef Twaróg umiera 18 listopada 1964 roku po długiej chorobie w Szpitalu Wojskowym w Lublinie. Pogrzeb odbył się w dniu 20 listopada 1964r. - był to Dzień Nauczyciela - w Księżomierzy. Staje się on manifestacją mieszkańców, którzy wraz z władzami oświatowymi i państwowymi, żegnają długoletniego kierownika, dyrektora i nauczyciela szkoły w Księżomierzy. Zostaje pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym w Księżomierzy.

Pogrzeb Józefa Twaroga - trumnę niosą najbliżsi współpracownicy i strażacy OSP. Asystę honorową pełnią harcerze z drużyny szkolnej. Księżomierz 20.11.1964 roku

 Pogrzeb Józefa Twaroga - trumnę niosą najbliżsi współpracownicy i strażacy OSP. Asystę honorową pełnią harcerze z drużyny szkolnej. Księżomierz 20.11.1964 roku

 

Zasługi jakie dla miejscowej społeczności i szkoły wniósł Józef Twaróg, nigdy nie zostały przez mieszkańców Księżomierzy zapomniane. W rok po jego śmierci zostaje przez  nich ufundowana tablica pamiątkowa, która do dziś zdobi  frontową ścianę budynku szkoły. Obowiązki kierownika szkoły po śmierci J. Twaroga przejmuje jego żona Helena.

Poświęcenie sztandaru przez abp ks. Bolesława Pylaka w kościele parafialnym pod wezwaniem N.M.P. w Księżomierzu. Księżomierz 19.10.2003 roku

 Poświęcenie sztandaru przez abp ks. Bolesława Pylaka w kościele parafialnym pod wezwaniem N.M.P. w Księżomierzy. Księżomierz 19.10.2003 roku

 

Pan Henryk Kitliński - zięć Patrona Szkoły - prezentuje obecnym na uroczystości poświęcenia, sztandar dla szkoły w Księżomierzu. Księżomierz 19.10.2003 roku

 Pan Henryk Kitliński - zięć Patrona Szkoły - prezentuje obecnym na uroczystości poświęcenia,  sztandar dla szkoły w Księżomierzy. Księżomierz 19.10.2003 roku


W dniu 20 października 2002 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Księżomierzy otrzymuje imię - Józefa Twaroga.  W rok później w dniu 19 października 2003 roku wraz z utworzeniem w Księżomierzy, zespołu szkół, Józef Twaróg zostaje Patronem tej nowej placówki edukacyjnej. W dniu tym Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy, dzięki hojności Rodziny Patrona otrzymuje sztandar. Sztandar zostaje poświęcony przez arcybiskupa lubelskiego Bolesława Pylaka. Matką chrzestną sztandaru zostaje wdowa po Patronie Szkoły - Pani Helena Twaróg.


Opracował: dyrektor szkoły Krzysztof Wronka

 Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony