Ćwiczenie nr 1: Zadanie tekstowe - obliczenia zegarowe i kalendarzowe


 

Ćwiczenie nr 2: Zadania na logiczne myślenie

 Zwierzątko

 Każda z dziewcząt: Zosia, Marysia, Julia i Ada hoduje w domu jedno zwierzątko spośród następujących: kot, papużka, kanarek, wąż boa. Jakie zwierzątko hoduje każda z dziewcząt jeśli wiadamo, że: Marysia nie lubi ptaków. Julia nie hoduje kanarka. Zosia ma zwierzątko o największej liczbie nóg. Wiadomo również, że każda z dziewcząt ma inne zwierzątko.

 

Urodziny

 Urodziny Marka, Stefka, Felka i Michała przypadają w następujące dni (kolejność przypadkowa): 23 czerwca, 7 stycznia, 8 stycznia, 8 grudnia. Marek i Michał urodzili się w tym samym miesiącu. Michał i Felek urodzili się tego samego dnia miesiąca. Podaj dzień i miesiąc urodzin każdego chłopca.

  

Krzyżówka dla dzieci

 

Dodawanie / odejmowanie

 

Czy potrafisz rozwiązać krzyżówkę? W każdą kratkę wpisz odpowiednią liczbę lub znak działania (+ albo -), tak aby w każdej kolumnie i w każdym rzędzie było prawidłowe działanie: odejmowanie lub dodawanie.

 


 

TEMAT ZAJĘĆ: Utrwalenie liczb trzycyfrowych

 KARTA PRACY - Utrwalenie liczb trzycyfrowych

 1. Przedstaw liczby trzycyfrowe za pomocą kwadratów, kresek i kropek. Jeden kwadrat oznacza 100, jedna kreska oznacza 10, a jedna kropka oznacza 1.

 126 -………………………………………………………

331 -………………………………………………………

644 -……………………………………………………….

800 -……………………………………………………….

207-………………………………………………………..

 

 2.Odczytaj i zapisz liczbę trzycyfrową.

 1 jedność, 3 setki, 5 dziesiątek- ……………..

5 setek, 1 dziesiątka, 2 jedności- …………..

3 dziesiątki, 6 jedności, 6 setek- …………...

9 jedności, 4 setki,  0 dziesiątek- ……………

4 setki, 7 jedności, 3 dziesiątki- ……………..

 

 3. Przeczytaj zagadkę i napisz, jaka to może być liczba. Podaj wszystkie możliwe rozwiązania.

 Cyfra setek tej liczby to 7, a cyfra dziesiątek jest o 2 mniejsza od cyfry jedności.


Ćwiczenie 3:
Ćwiczenie 4: DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB NATURALNYCH W ZAKRESIE 1000


1.Pomiedzy dane liczby wpisz znak + lub - tak, aby dana równość była prawdziwa:

21  60  81 = 0
35  35  50 =50
68  44  16 = 40
0  0  21=21

2.Różnica dwóch liczb wynosi 457. Mniejsza z tych liczb jest równa 128.
Ile wynosi większa liczba?

3.Klasa I zebrała 66 kg makulatury, klasa II o 79 kg więcej niż klasa I, zaś klasa
III o 53 kg mniej niż klasa II.
Ile kilogramów makulatury zebrały te trzy klasy?

4.Sznurek długości 198 m rozcięto na dwie części. Jedna z tych części ma 58 m Oblicz długość drugiej części. O ile metrów pierwsza część jest dłuższa od drugiej?

 

5.Na kolonie pojechało 131 osób trzema autokarami. W pierwszym i drugim autokarze było 86 dzieci, a w drugim i trzecim autobusie 87 dzieci. Ile dzieci było w każdym autokarze?

 

6.Suma trzech liczb wynosi 941. Pierwsza liczba to 184, druga jest o 68 większa od pierwszej.
Znajdź drugi i trzeci składnik tej sumy.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony